Back to All Events

Styr en UX proces

  • Schillerhuset 28 Nannasgade København, 2200 Denmark (map)

Kravene til at inddrage brugerne i produktion/design af en et website eller app stiger. Det giver også god mening, da det er fornuftigt at benytte sig af en itterativ udvikling.

Ansvaret for dette kan ligge både hos den der leverer indhold eller laver grafikken.

Det stiller krav til webdesigneren – eller redaktøren. De skal kunne bruge nogle værktøjer til at inddrage brugerne – også tidligt i processen.

På denne dag ser vi på hvilke undersøgelsesmuligheder vi har forskellige steder i processen. 

Tidligt i processen kunne det være kortsortering og måske også analyse af data fra eksisterende site.

Og gennem hele forløbet:

  • Fokusgrupper

  • Tænke højt test

  • Eye tracking

Vi kigger på muligheder og gennemfører også brugertest på dagen.